İşletmemizde Uyulması Gereken Kurallar 

İşletme içerisinde üretim ve depo sahalarında çalışan personelin saat, yüzük, küpe vb. takı takması kesinlikle yasaktır. 
İşletme içerisinde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır. 
Üretim ve depo sahaları içerisinde çalışan personelin kendilerine teslim edilmiş olan üniformalar ile çalışması, yine kendilerine teslim edilmiş olan korucuyu malzeme ve ekipmanları kullanmaları gerekmektedir. 
İşletme içerisinde üretim ve depo sahalarında hasta personelin çalışması kesinlikle yasaktır. 
İşletme içerisinde üretim ve depo sahalarında yemek yenmesi, bu sahalara yiyecek ve içecek sokulması kesinlikle yasaktır. 
İşletme içinde cep telefonu kullanmak yasaktır. 
Üretim sahasında bakım onarım temizlik sadece ilgili personel tarafından ilgili talimatlara göre gerçekleştirilir. 
Tüm personel genel ahlak ve görgü kurallarına uymak, kılık, kıyafet ve ki̇şi̇sel bakım ve temi̇zli̇ği̇ne özen gösterek zorundadır. 
Tüm personel sorumlu olduğu maki̇ne alet edavat vs. en güzel şeki̇lde kullanmak, bakımını yaptırmak ve koruyup kollamak zorundadır. 
Personeli̇n tamamı mesai̇ saatleri̇ i̇çeri̇si̇nde i̇ş elbi̇seleri̇ni̇ gi̇yecek ve her türlü i̇ş güvenli̇ği̇ tedbi̇ri̇ni̇ alacaktır. bu kapsamda; çalışan makineyi yağlamak, ayar yapmak, tami̇rat ve temi̇zli̇k yapmak yasaktır.
Her bölüm kendi̇ bölüm sorumlusunun verdi̇ği̇ görevleri̇ harfi̇yen yeri̇ne geti̇rmekle mükellefti̇r. 
i̇şyeri̇nden ve çalişma alalarından i̇zi̇nsi̇z ayrilmak yasaktır. 
Üretim ve depo sahalarına ilgili personel harici kişiler ancak firma temsilcilerinin refakati ile girebilir. Bu kişiler için ziyaretçilerin uyması gereken kurallar geçerli olup bu tür ziyaretlerin tümü kayıt altına alınmaktadır.


İnsan Kaynakları Formu