BSCI Sosyal Sorumluluk Politikası


Üretimin ve yönetimin her aşamasında “Önce İnsan” prensibi ile hareket eden

şirketimiz  METPRİNT

Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum

Yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri,  Yönetim Sistemleri standartlarını baz alarak oluşturduğumuz  Kalite Güvence Sistemini sürekli olarak izlemeyi ve bunlara uygun şekilde faaliyet göstermeyi

Zorla Çalıştırma

Sözleşme ile geçereli kılınmış,  zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı

Çocukların Çalıştırılması

Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi

Kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel ve psikolojik olarak taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi

Ücretler ve Ödemeler

Çalışanların kanunlarla  karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı

Çalışma Saatleri

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere ve fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı

Ayrımcılığın Önlenmesi

Kişileri ırk, renk, dil, din, etnik köken, hamilelik, medeni durum veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi

 İş Sağlığı ve Güvenliği

Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı iş güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi

Birlik Oluşturma Özgürlüğü

İşçiler talep ettikleri takdirde üye oldukları/olacakları  sendikayla toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermeyi

Çevre

Atık Yönetmeliğine  dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı

Tedarikçilerle İlişkiler

Çalıştığı tedarikçi firmaların Sosyal Uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve  Sosyal Uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi

Yönetim Sistemi

Sosyal Uygunluk, İş Sağlığı İş Güvenliği ve Çevre Yönetimi faaliyetlerini ‘SA 8000’e uygun bir yönetim sistemi’ çatısı altında yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı, sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.