ÇEVRE POLİTİKAMIZ 

METPRİNT Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çağdaşlığın gereği olan tüm önlemleri eksiksiz yerine getiren bir kuruluş olma hedefindedir.

Yaşadığımız dünyayı bizden sonraki nesillerden ödünç aldığımızın bilincinde olarak, insana, doğaya ve çevreye duyarlı üretim anlayışı ile Çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ve kirliliğin önlenmesi için faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyi,  Çevresel boyutları belirlemeyi, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmeyi, Kirliliği ve atıkları en aza indirerek  bertarafını sağlamayı amaçlamıştır.

 

Bu ilkelerimizi etkin tutmak için amaç ve hedeflerimiz:

• Çevre boyutlarımızla ilgili yürürlükteki tüm yasal şartlara uymayı,

• Üretim faaliyetlerimiz için gerekli olan tüm kaynakları optimum kullanmayı,

• İşletme olarak bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışmayı,

• Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan her türlü atığın sistemli olarak depolanması ve yok edilmesinin sağlanması için sorumluluklarını yerine getirmeyi,

• Kurulan çevre yönetim sisteminin etkin olarak sürdürülmesini ve iyileştirmeyi sağlamayı,

• Çalışanları sürekli eğiterek, tedarikçilerini bilgilendirmeyi,

• Enerji kullanımı verimliliğini arttırmayı hedeflemektedir.